Политика за поверителност

Политика за поверителност
Последна актуализация на 12 юли 2023 г
Дата на влизане в сила 12 юли 2023 г

Настоящата Политика за поверителност описва политиките на Умая Трейд ООД, ул. Цвятко Бобошевски 6, ет. 2, Враца 3000, България, имейл: [email protected], телефон: 0888966545 относно събирането, използването и разкриването на вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт (https://tanyapeychinoff.com/). (услугата”). Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата информация в съответствие с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не влизайте и не използвайте Услугата.
Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време без предизвестие до Вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Ревизираната Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването на ревизираната Политика в Услугата и вашият продължаващ достъп или използване на Услугата след този период ще означава приемане от Ваша страна на ревизираната Политика за поверителност. Затова ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Информация, която събираме:
Ще събираме и обработваме следната лична информация за Вас:

Име
електронна поща
Подвижен
Адрес
Информация за плащане

Как събираме вашата информация:
Ние събираме/получаваме информация за Вас по следния начин:

Когато потребителят попълни регистрационния формуляр или по друг начин изпрати лична информация
Взаимодейства с уебсайта
От публични източници

Как използваме вашата информация:
Ние ще използваме информацията, която събираме за вас за следните цели:

Маркетинг/ Промоционални
Създаване на потребителски акаунт
Отзиви
Събиране на отзиви от клиенти
Плащането се обработва
поддържа
Информация за администрацията
Целенасочена реклама
Управлявайте поръчката на клиента
Защита на сайта
Управление на потребителския акаунт
Ако искаме да използваме вашата информация за някаква друга цел, ние ще ви поискаме съгласие и ще използваме вашата информация само след като получим вашето съгласие и след това само за целта(ите), за която(ите) даваме съгласието, освен ако от нас не се изисква да направим друго закон.

Как споделяме вашата информация:
Ние няма да прехвърлим вашата лична информация на трета страна, без да поискаме вашето съгласие, освен при ограничени обстоятелства, както е описано по-долу:

Рекламна услуга
Маркетингови агенции
Анализ
Услуги за възстановяване на плащания
Събиране и обработка на данни
Ние изискваме от тези трети страни да използват личната информация, която им предаваме, само за целта, за която е била прехвърлена, и да не я задържат по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнение на споменатата цел.
Може също така да разкрием вашата лична информация за следното: (1) за спазване на приложим закон, наредба, съдебно разпореждане или друг правен процес; (2) за прилагане на вашите споразумения с нас, включително тази Политика за поверителност; или (3) за да отговорим на твърдения, че използването на Услугата от ваша страна нарушава права на трети страни. Ако Услугата или нашата компания се слеят или придобият с друга компания, вашата информация ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик.

Запазване на вашата информация:
Ние ще запазим вашата лична информация при нас от 90 дни до 2 години, след като потребителите прекратят своите акаунти, или толкова дълго, колкото са ни необходими, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност. Може да се наложи да запазим определена информация за по-дълги периоди, като водене на записи/отчитане в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини като прилагане на законни права, предотвратяване на измами и т.н. Остатъчна анонимна информация и обобщена информация, нито една от които не ви идентифицира (пряко или косвено), могат да се съхраняват за неопределено време.

Вашите права:
В зависимост от приложимия закон може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на вашите лични данни или да получите копие от вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на вашите данни, да поискате от нас да споделим (пренесем) вашите лични данни информация на друг субект, оттегляне на всяко съгласие, което сте ни предоставили за обработка на вашите данни, право на подаване на жалба до законов орган и такива други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимите закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на [email protected]. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.
Можете да се откажете от директните маркетингови комуникации или профилирането, което извършваме за маркетингови цели, като ни пишете на [email protected].
Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието за обработка на същата за изискваните цели, може да нямате достъп до или да използвате услугите, за които е била търсена вашата информация.

Бисквитки и др.
За да научите повече за това как ги използваме и вашите избори във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.

Сигурност:
Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неоторизираната промяна на вашата информация съгласно